Politica de Confidențialitate

SC MENS MENTIS SRL

ORADEA, str. Episcop Mihai Pavel nr. 23, ap.5, Bihor, ROU

CUI 24914293, J5/3086/2008

 

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În acest document vă explicăm modul în care SC MENS MENTIS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materia, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de SC MENS MENTIS SRL. Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (eg, în legătură cu cereri de oferte sau reclamatii), vizitator al unuia dintre sediile ori punctele noastre de lucru, fost/ actual/ potențial angajat, intern, vizitator al site-ului nostru, etc.

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

(a) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b) scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;

(c) temeiurile care justifică prelucrările noastre;

(d) persoanele către care divulgăm datele;

(e) perioada pentru care stocăm datele;

(f) consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;

(g) drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;

(h) detaliile noastre de contact;

(i) situațiile în care se aplică această notă informare și modificările sale.

 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

1.1. Clienți actuali sau potențiali ai SC MENS MENTIS SRL

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:

(i)Furnizarea serviciilor noastre.

(ii)Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a  vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/ sau executării contractului cu dumneavoastră. Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, alte date din documentul de identitate) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră , ori în facturile emise

(iii)Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va  fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

(iv)Comunicare în scop de marketing. Pentru a  vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă poștală,

 1.2. Membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru:

(i) Menținerea relației contractuale cu companiile din care faceți parte. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care compania dumneavoastră sau SC MENS MENTIS SRL  le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea), va trebui să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon, adresă de email.

(ii) Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă poștală.

1.3. Parteneri contractuali ai noștri – persoane fizice (parteneri de afaceri, nu clienți)

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră. Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră. În acest caz, ne  vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.  Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, date din actul de identitate.

(ii) Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va  fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră. Vom folosi  în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

(iii) Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă poștală,

1.4. Membri ai autorităților publice

Vom utiliza datele  dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea. Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faci parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

 

1.5. Candidați la poziții/ stagii de practică în cadrul SC MENS MENTIS SRL

Atunci, e posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare. Pentru a putea să analizăm aplicația dumneavoastră, este necesar să prelucrăm datele incluse în aceasta. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact (număr de telefon și adresă de email), experiența dumneavoastră profesională, studii și orice alte informații listați în CV-ul și în alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră ori pe care ni le transmiteți voluntar. În aceste cazuri, ne vom  întemeia prelucrările datelor dumneavoastră pe încheierea / executarea contractului de muncă, stagiu etc. cu dumneavoastră.  În situația în care vă vom cere să asigurați transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră.  În  acest caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De  asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime

 1.6. Vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor. În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra  imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual, vocea dumneavoastră). În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre. De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

1.7. Vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreuna dintre paginile noastre pe rețelele de socializare

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării websiteului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării websiteului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

(ii) Cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați. De asemenea, atunci când publicați un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apăsați butonul Like, redistribuiți postarea noastră ori ne transmiteți un mesaj pe una dintre paginile noastre, vom prelucra în principal datele dumneavoastră pe care ni le-ați transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ați întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului dumneavoastră). În  aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul dumneavoastră.

(iii) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru:  gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual. În acest scop, vom prelucra în principal date privind de exemplu: adresa IP; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul  vizitelor; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

1.8 În general, în orice poziție vă aflați.

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

(i) Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

(ii) Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre.

(iii) Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

(iv) Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În  această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

(v) Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea  acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor)

1.9. Despre datele terților.

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care SC MENS MENTIS SRL prelucrează datele cu caracter personal. Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

2. CUI VOM DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei SC MENS MENTIS SRL care vă prelucrează datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos. Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din grupul SC MENS MENTIS SRL, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din grupul SC MENS MENTIS SRL în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

3. ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

4. CÂT VOM  PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt  bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

 5. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI  DATELE

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care var putea interesa.

 6. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze întrun mod similar într-o măsură semnificativă.

 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

Aveți următoarele drepturi: 

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor  privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi  ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al  datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cum vă puteți exercita drepturile:

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

8. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

SC.MENS MENTIS SRL,sediu social ORADEA, Str.Episcop Mihai Pavel nr.23,ap.5 jud.Bihor, CUI24914293, J5/3086/2008, tel.0359444443, email:anca@mensmentisgroup.com, website:www.fitness-shop.ro, disponibil  între orele 08:00-17:00 de Luni pana Vineri

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal Adresă corespondență: ildiko.ciordas@mensmentis.eu

9. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră de către SC MENS MENTIS SRL. Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin websiteurile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

10. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această nota. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acesteia pe website: www.fitness-shop.ro cu 5 zile înainte de intrarea sa în vigoare pentru a putea fi consultate de persoanele interesate. Această versiune va intra în vigoare la 25 mai 2018.

11. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date  sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace)  sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter  personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.  Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune / set de operațiuni  efectuată / efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă are loc prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.